Modulový výcvik dopravního pilota

Modulový výcvik je rozdělen do několika fází, kterým se říká moduly. Hlavní výhodou modulového výcviku je to, že student není vázán pevnou osnovou a denním studiem. Jednotlivé moduly lze absolvovat v různých leteckých školách napříč různými státy. Další výhody a nevýhody modulového výcviku jsou popsány na stránce “jak se stát dopravním pilotem“. Jednotlivými moduly tohoto výcviku jsou:

Medical Class 1

Kariéra dopravního pilota vyžaduje předpisem stanovenou úroveň zdravotní způsobilosti. Ta je ověřována každoročně komplexní lékařskou prohlídkou. Pro profesionální létání se požaduje 1. třída zdravotní způsobilosti, pro soukromé létání postačuje 2. třída. Vstupní lékařskou prohlídku doporučujeme absolvovat ještě před zahájením výcviku.

Cena od: 10.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Soukromý pilot letounů (PPL)

Licence soukromého pilota letounů PPL (A) opravňuje vykonávat funkci velitele letadla nasazeného na neobchodní lety, tedy takové, kdy pilot neletí za úplatu. S průkazem je možné pilotovat letadla do maximální vzletové hmotnosti 5700 Kg a je prvním krokem ke kariéře profesionálního pilota.

Cena od: 120.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Noční doložka

Noční doložka je jakýmsi předstupněm kvalifikace IR (A). Opravňuje pilota létat v noci, avšak pouze za viditelnosti země, tedy VFR podmínek. Jedná se zpravidla o jednu z prvních kvalifikací, kterou piloti pokračují po dokončení výcviku PPL.

Cena od: 20.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

ICAO angličtina - zkouška

Letecká angličtina ICAO je nezbytnou kvalifikací, pokud chcete létat také do zahraničí. Kromě letu na Slovensko není možné bez ICAO angličtiny uskutečnit let za hranice České republiky. Zpravidla se jedná o jedno nebo dvoudenní kurz zakončený přezkoušením, které zvládne každý průměrný mluvčí. Získat můžeme jednu ze 3 úrovní, které se liší délkou platnosti (ICAO level 4 – 6).

Cena od: 3.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Timebuilding

Timebuildingem se rozumí nálet hodin potřebných pro zahájení dalších výcviků. Cena se může výrazně lišit dle typu letadla a letiští, na kterých student létá. Timebuildingem během výcviku zpravidla pilot stráví 100 hodin.

Cena od: 3.000,- Kč / hodinu

(Orientační cena na českém trhu)

Teorie ATPL (A)

Teorie ATPL (A), někdy také označována jako “ground school”, je teoretickou přípravou pro pilotáž velkých dopravních letounů. Absolvent teoretického kurzu v rozsahu minimálně 300 hodin (dle předchozí praxe) získá certifikát potřebný pro praktický výcvik ME/IR/CPL (A). Teorie se skládá ze 14 předmětů, přičemž studium je zakončeno zkoušku z každého z nich.

Cena od: 50.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Letecká angličtina pro let podle přístrojů

Zkoušku z letecké angličtiny IR (instrument rating) musí složit každý pilot, který se uchází o kvalifikaci letu podle přístrojů, ať už na letounech, nebo vrtulnících. Letecké školy nabízejí kurz, který vás na zkoušku z angličtiny na Úřadě civilního letectví připraví. Teoretická příprava zahrnuje zpravidla 40 – 50 hodin výuky se zkušeným lektorem.

Cena od: 10.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Přístrojová kvalifikace (IR)

Přístrojová kvalifikace IR (A) opravňuje pilota letounu létat v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (špatné počasí, nízká viditelnost, let v mraku, apod.). Instrument rating je nezbytný pro všechny, kteří směřují do kokpitu dopravního letounu.

Cena od: 220.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Kvalifikace pro vícemotorová letadla

Kvalifikace umožňuje pilotovi s licencí PPL (A) nebo CPL (A) létat také na jednopilotních letadlech s více motory. Vstupním požadavkem je nálet alespoň 70 hodin ve funkci velícího pilota (PIC). Obsahem kurzu je teoretická příprava v rozsahu cca. 7 hodin a praktický výcvik, zpravidla 6 letových hodin.

Cena od: 60.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Kvalifikace pro let podle přístrojů na vícemotorových letounech

Stejně jako v případě IR (A), cílem je připravit pilota pro lety podle přístrojů, v tomto případě však na vícemotorových letounech. Žadatel musí být držitelem kvalifikace MEP (A), která jej opravňuje pilotovat vícemotorová letadla.

Cena od: 30.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Obchodní pilot letounů (CPL)

Licence obchodního pilota letounů CPL (A) opravňuje vykonávat funkci velitele letadla nasazeného na lety v obchodní letecké dopravě. Po splnění dalších podmínek je držitel také oprávněn zastávat místo druhého pilota (First Officer) ve velkém dopravním letadle.

Cena od: 70.000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Některé moduly se dají absolvovat v různém pořadí. Postup výše zobrazuje standardní cestu, která vám bude nabídnuta ve většině českých leteckých školách. Několik tipů pro optimalizaci modulového výcviku:

ICAO a IR angličtina se dají spojit do jednoho výukového kurzu (standardně 50 hodin výuky) a následně absolvovat jednu zkoušku pro zápis obou do průkazu pilota.

Pokud se na to cítíte, lze vynechat přístrojovou doložku na jednomotorovém letadle (IR) a létat celý výcvik rovnou na dvoumotorovém letadle (IR/MEP). Tento postup může být o něco dražší, ale přináší více zkušeností na komplexním letadle a pilot opět absolvuje pouze jednu zkoušku namísto dvou (IR a následně IR/MEP).

Výcvik pro získání přístrojové doložky doporučujeme nechat až na úplný konec. Jedná se o nejnáročnější část výcviku, zatímco CPL výcvik lze přirovnat k výcviku PPL, a tudíž je snazší jej absolvovat dříve, kdy ještě pilot nemá tolik zkušeností. Obě zkoušky – jak CPL, tak IR/MEP – lze absovovat až po dolétání obou výcviků, tedy ve chvíli, kdy uchazeč dovrší požadovaných 200 letových hodin pro zkoušku CPL.


Simple Share Buttons