Jak se stát profesionálním pilotem vrtulníku?

Průkaz dopravního pilota vrtulníku – ATPL (H) – je nejvyšší licencí, kterou může pilot helikoptéry získat. Je zpravidla nezbytnou podmínkou pro to, aby bylo možné s vrtulníky létat profesionálně. Absolvent výcviku se tak může stát například pilotem záchranářského vrtulníku, nabízet aerotaxi nebo vykonávat letecké práce.

Tip: Je vrtulník a helikoptéra totéž? Ano, v obou případech jde o označení stejné věci. Helikoptéra je počeštělý anglický výraz helicopter, zatímco vrtulník je čistě český název.

Integrovaný nebo modulový výcvik?

Před začátkem výcviku se musíme rozhodnout, kterou cestou se k dosažení ATPL (H) vydáme. Máme v zásadě dvě možnosti – integrovaný nebo modulový výcvik.

V integrovaném výcviku získá student licenci ATPL (H) po absolvování kurzu v jednom bloku, kdy během doby maximálně 36 měsíců postupně projde celou teorii a praktický výcvik, který je k získání průkazu nejvyššího stupně potřeba. Díky vzájemné provázanosti veškeré teorie a praxe je tak minimalizována nejen celková doba výcviku, ale také potřebný nálet, který činí dle státu výcviku, letecké školy a šikovnosti uchazeče cca. 170 – 200 letových hodin.

Opakem je výcvik modulový. V tomto případě je celý výcvik rozdělen na kratší celky, tzv. moduly. Student tak postupně získává následující licence / kvalifikace:

Výhody a nevýhody obou přístupů k výcviku jsou rozepsány v článku pojednávajícím o postupu k získání průkazu dopravního pilota letounů.

Nutno podotknout, že výcvikových center a leteckých škol, které poskytují výcvik pilotů pro vrtulníky, je v ČR, na Slovensku a i v ostatních Evropských státech znatelně méně, než je tomu v případě letounů.

Zdravotní způsobilost

Pro profesionální piloty vrtulníků platí stejná pravidla zdravotní způsobilosti, jako v případě pilotů dopravních letadel. Je vyžadován nejvyšší stupeň zdravotní způsobilosti, označovaný jako 1. třída (First Class Medical). Pro vydání tohoto průkazu zdravotní způsobilosti je potřeba absolvovat úvodní vyšetření v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze (ÚLZ Praha). Komplexní vyšetření trvá zhruba půl dne a podrobný popis jednotlivých úkonů lze najít na stránkách ÚLZ, požadavky potom v předpise Evropské komise Part-MED.

Více o zdravotní způsobilosti v článku pojednávajícím o postupu k získání průkazu dopravního pilota letounů.

Co dalšího je potřeba?

Být držitelem licence ATPL (H) – Frozen je dobrým základem, není to ale pro cestu do kokpitu vrtulníku za účelem obživy všechno.

Protože je každý vrtulník jiný a ovládání a způsob pilotáže se může lišit, byla zavedena tzv. typová kvalifikace (type rating). U všech typů vrtulníků, se kterými chce pilot létat, je potřeba na daný typ získat tuto typovou kvalifikaci. A to narozdíl od letadel také u těch, které mají maximální vzletovou hmotnost menší než 5700 kg. Pilot tak například může mít “typovku” na Robinson R44, Bell 412 nebo třeba Mil Mi-24.

Velmi užitečné – a v některých případech u výběrového řízení také požadované – může být absolvování kurzu MCC (H). Cílem Multi Crew Cooperation, nebo-li součinnosti ve vícečlenné posádce, je naučit uchazeče optimalizovat procesy komunikace, týmové spolupráce, rozhodování a další během všech fází letu. Výcviková centra pro získání kvalifikace MCC (H) by se v Evropě dala spočítat na prstech jedné ruky.

Cena výcviku profesionálního pilota vrtulníku

Cena je jednou ze základních informací, která uchazeče o pilotní výcvik zajímá. Pochopitelně. Kolik tedy výcvik profesionálního pilota vrtulníku stojí? Pro příklad zkusme nastínit jednoduchou kalkulaci:

A) Integrovaný výcvik

B) Modulový výcvik

Uvedené ceny jsou běžnými cenami, za které lze výcvik v Evropě pořídit. Nejsou nejnižší, které lze na trhu najít. V praxi je možné se u modulového výcviku dostat na cenu znatelně nižší, než je tomu v případě výcviku integrovaného.

Kam dál? Přečtěte si články o pilotním výcviku:

Medical Class 1 ve Vídni

Jak probíhá vyšetření pro získání Medical Class 1 ve Vídni

Výcvik v aeroliniích

Výcvik v aerolinkách: Co je to typová kvalifikace, base training a line training?

Typová kvalifikace v East Midlands

Typová kvalifikace v East Midlands – Starter Pack


Simple Share Buttons