Jak se stát dopravním pilotem letounů?

Průkaz dopravního pilota, anglickou zkratkou označován jako ATPL (A) – Airline Transport Pilot Licence, je nejvyšším stupněm licence, které může pilot dosáhnout. Opravňuje k pilotáži letounů s maximální vzletovou hmotností větší než 5700 kg a kapacitou více jak 9 míst pro cestující. Jak licenci dopravního pilota získat?

Integrovaný nebo modulový výcvik?

Před začátkem výcviku se musíme rozhodnout, kterou cestou se k dosažení ATPL (A) vydáme. Máme v zásadě dvě možnosti – integrovaný nebo modulový výcvik.

V integrovaném výcviku získá student licenci ATPL (A) po absolvování kurzu v jednom bloku, kdy během doby maximálně 36 měsíců postupně projde celou teorii a praktický výcvik, který je k získání průkazu nejvyššího stupně potřeba. Díky vzájemné provázanosti veškeré teorie a praxe je tak minimalizována nejen celková doba výcviku, ale také potřebný nálet, který činí dle státu výcviku, letecké školy a šikovnosti uchazeče cca. 170 – 200 letových hodin.

Pro koho je vhodný integrovaný výcvik?

Nevýhody integrovaného výcviku:

Opakem je výcvik modulový. V tomto případě je celý výcvik rozdělen na kratší celky, tzv. moduly. Student tak postupně získává následující licence / kvalifikace:

Při modulovém výcviku není nutné absolvovat jednotlivé bloky přesně v tomto pořadí, existuje více variant. Nicméně jedná se zpravidla o standardní a nejlevnější postup.

Po získání všech výše zmíněných průkazů a kvalifikací se pilot dostává na stejnou úroveň, jako absolvent integrovaného výcviku ATPL (A). V obou případech je po dokončení výcviku licence označována jako ATPL (A) – Frozen, což znamená, že uchazeč splnil teoretickou část zkoušky pro získání průkazu dopravního pilota, ale zatím nesplnil podmínky pro vykonání praktické zkoušky. To je možné až po náletu 1500 letových hodin, včetně 250 hodin jako kapitán letounu a 75 hodin letu podle přístrojů. S průkazem ATPL (A) – Frozen je možné pilotovat velká dopravní letadla, avšak pouze jako druhý pilot, nikoliv velitel. Po získání plnohodnotné licence ATPL (A) (tzv. rozmrznutí) se pilot může stát kapitánem velkého dopravního letadla.

Zdravotní způsobilost

Piloti, nejen ti dopravní, musí být v dobré fyzické a psychické kondici, aby pilotáží neohrožovali sebe a své okolí. U dopravních pilotů je vyžadován nejvyšší stupeň zdravotní způsobilosti, označovaný jako 1. třída (First Class Medical). Pro vydání tohoto průkazu zdravotní způsobilosti je potřeba absolvovat úvodní vyšetření v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze (ÚLZ Praha). Komplexní vyšetření trvá zhruba půl dne a podrobný popis jednotlivých úkonů lze najít na stránkách ÚLZ, požadavky potom v předpise Evropské komise Part-MED.

Obnovení probíhá v ročních intervalech (nad 40 let je doba stanovena na 6 měsíců) a lze jej absolvovat u jakéhokoliv určeného leteckého lékaře. Obnovovací prohlídky již nejsou tak náročné (neobsahují psychotesty, audiogram a některá další vyšetření) a lze je stihnout za zhruba 60 – 90 minut. Cena úvodního vyšetření se pohybuje kolem 10.000,- Kč, roční prohlídky potom kolem 3.000,- Kč. Náklady nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Pro sportovní a rekreační létání postačuje třída druhá, kde jsou nároky pro její udělení řádově nižší a běžný člověk s průměrným zdravotním stavem by neměl mít problém ji získat.

Co dalšího je potřeba?

Být držitelem licence ATPL (A) – Frozen je dobrým základem, není to ale pro cestu do kokpitu dopravního letadla všechno.

Protože je každé letadlo jiné a ovládání a způsob pilotáže se může lišit, byla zavedena tzv. typová kvalifikace (type rating). U všech letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 5700 kg je nutné pro jejich pilotáž získat typovou kvalifikaci. Pilot tak například může mít “typovku” na Airbus A320, Boeing 737 nebo třeba oba typy letadel.

Typová kvalifikace je jednou z nejnákladnějších položek výcviku, jedná se o investici v řádu stovek tisíc korun, v závislosti na konkrétním typu letadla. V některých případech je kurz možné absolvovat až po přijetí pilota k aerolinkám. V takovém případě má uchazeč jistotu, že peníze investované do typovky nevyhodí z okna.

Pak je zde několik dalších kvalifikací a kurzů, které mohou být u přijímacího řízení v letecké společnosti velkou výhodou, nebo jsou dokonce u pohovoru vyžadovány:

Výcvik v České republice a na Slovensku spadá pod evropskou legislativu EASA. Další detailní informace ohledně výcviku dopravního pilota v Evropě najdete na webu iCadet.com.

Jak je to se studiem oboru “profesionální pilot” na vysoké škole?

Obor profesionální (dopravní) pilot je možné studovat také na vysoké škole, u nás například ČVUT nebo na Slovensku na Žilinské univerzitě. Výhody studia na vysoké škole jsou dvě:

Ostatní složky (moduly) výcviku musí student zaplatit, stejně jako by výcvik absolvoval v komerční letecké škole. Stejně jako v případě integrovaného výcviku ATPL (A) je nevýhodou to, že peníze musí být složeny v průběhu 3 let studia. Tato forma tedy není vhodná pro ty, kteří nemají finance k dispozici.

Cena výcviku dopravního pilota

Cena je jednou ze základních informací, která uchazeče o pilotní výcvik zajímá. Kolik tedy výcvik dopravního pilota stojí? Pro příklad zkusme nastínit jednoduchou kalkulaci:

A) Integrovaný výcvik

B) Modulový výcvik

Uvedené ceny jsou běžnými cenami s DPH, za které lze výcvik v Česku pořídit. Nejsou nejnižší, které lze na trhu najít. V praxi je možné se u modulového výcviku dostat na cenu o něco nižší, než je tomu v případě výcviku integrovaného.

MPL (A) – Moderní cesta do kokpitu dopravního letadla

Relativně novou metodou, jak se dostat do kokpitu dopravního letadla, je licence MPL (A). V průběhu času praxe ukázala, že standardní postup výcviku klade zbytečně velký důraz na budování návyků používaných ve všeobecném (malém) letectví.

Multi Pilot Licence si lze představit jako formu integrovaného výcviku, který od začátku předpokládá to, že se uchazeč stane pilotem dopravního letadla v aeroliniích. Tomu jsou také přizpůsobeny osnovy a vůbec veškerá praxe, kterou žák během výcviku prochází. Důraz je kladen na postupy používané v dopravním letectví.

Výcvik pro získání průkazu MPL (A) v současné době v České republice nabízí Czech Aviation Training Centre, což je letecká škola a simulátorové centrum sídlící v Praze na Ruzyni. Cena výcviku je stanovena na 72.000 € a zahrnuje type rating na Airbus A320 nebo Boeing B37.

Kam dál? Přečtěte si články o pilotním výcviku:

Medical Class 1 ve Vídni

Jak probíhá vyšetření pro získání Medical Class 1 ve Vídni

Výcvik v aeroliniích

Výcvik v aerolinkách: Co je to typová kvalifikace, base training a line training?

Typová kvalifikace v East Midlands

Typová kvalifikace v East Midlands – Starter Pack


Simple Share Buttons